Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 02 juli 2002

Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2002 wordt de heer Philippe Hardy benoemd tot lid van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » , ter vervanging van de heer Jean Schmitz, overleden, wiens mandaa(...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027582
pub.
02/07/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2002 wordt de heer Philippe Hardy benoemd tot lid van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad), ter vervanging van de heer Jean Schmitz, overleden, wiens mandaat hij zal voltooien.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^