Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 26 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 wordt de heer Mohammed Saadi ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. Bij ministerieel besluit van 28 juni 2006 wordt op 1 november 2006 eervol ontslag uit zijn fu Bij ministeri

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2006203057
pub.
26/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 wordt de heer Mohammed Saadi ontheven van zijn functies van attaché-stagiair.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202411 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 28/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202412 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 28/06/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006036053 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Internationale Tennisfederatie en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten wordt op 1 november 2006 eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Noël Roenen. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022827 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het rookverbodsteken voor openbare plaatsen type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de installatie van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem moet voldoen in openbare plaatsen type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt op 1 november 2006 eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Michel Divoy. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006202757 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voo type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten wordt op 1 november 2006 eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Alain Delplanque. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^