Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 16 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tewerkstelling en beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007, dat op 12 juli 2007 in werking treedt, worden de heren Serge Garcet en Jean-Pierre Picquereau ter vervanging van Mevr. Danielle Denis en Mevr. Brigitte Rema Bij besl

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202537
pub.
16/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Tewerkstelling en beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007, dat op 12 juli 2007 in werking treedt, worden de heren Serge Garcet en Jean-Pierre Picquereau ter vervanging van Mevr. Danielle Denis en Mevr. Brigitte Remacle, ontslagnemend, en als vertegenwoordigers van een representatieve werkgeversorganisatie benoemd tot lid van het Subregionale Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers.

Bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007, dat op 12 juli 2007 in werking treedt, wordt Mevr. Anne Thyre ter vervanging van Mevr. Jacqueline Lequeux en als vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties benoemd tot lid van het beheerscomité van de "FOREm" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling).

Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007, dat op 19 juli 2007 in werking treedt, wordt Mevr. Marisa Pleitinckx ter vervanging van Mevr. Brigitte Marchand en als vertegenwoordigster van een representatieve werkgeversorganisatie benoemd tot lid van het Subregionale Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen.

Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007, dat op 19 juli 2007 in werking treedt, wordt Mevr. Marisa Pleitinckx ter vervanging van de heer Christophe Wambersie en als vertegenwoordigster van een representatieve werkgeversorganisatie benoemd tot lid van het Subregionale Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van La Louvière.

Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007, dat op 19 juli 2007 in werking treedt, wordt Mevr. Marisa Pleitinckx ter vervanging van de heer Jean-Marie Coyette en als vertegenwoordigster van een representatieve werkgeversorganisatie benoemd tot lid van het Subregionale Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202250 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van de karkassen van volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 19 juni 2007, wordt Mevr. Ann Paquet benoemd tot vertegenwoordigster van de "Interfédération des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle" binnen de Subregionale Commissie van het geïntegreerde insluitingsstelsel voor het Subregionale Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen, ter vervanging van Mevr. Emmanuelle Hellin, wier mandaat ze zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007023129 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie type ministerieel besluit prom. 29/06/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007023197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie sluiten wordt de "SPRL Belleri & Partners" vanaf 29 juni 2007 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie.

Deze erkenning heeft het nummer W.RS.430.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector sluiten wordt de aan de "SA AGO Interim" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau (nr.

W.INT.036) ingetrokken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^