Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 02 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

"e-Wallonie-Bruxelles Simplification". - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 21 februari 2013, wordt de heer Olivier Schneider aangewezen, in samenspraak met de Regering van de Franse Gemeenschap, om de functie van leidend

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201901
pub.
02/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


"e-Wallonie-Bruxelles Simplification". - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor stookinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011 en 13 december 2012, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bi type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevorderi type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013027085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gewestplannen La Louvière-Zinnik en Thuin-Chimay met het oog op de opneming van de reserveringsomtrek voor de N54 Charleroi-Erquelinnes, baanvak Lobbes-Erquelinnes type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onroerende go type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013201213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 11 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La Gaule » van Pry-Walcourt in het kader van haar dag « Pêc sluiten, wordt de heer Olivier Schneider aangewezen, in samenspraak met de Regering van de Franse Gemeenschap, om de functie van leidende ambtenaar van "e-Wallonie-Bruxelles Simplification" van 1 april 2013 tot 31 december 2014 te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^