Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 10 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Diplomatieke bewegingen Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 dat op 1 september 2015 in werking treedt : - wordt de heer Eric Poppe aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Boekarest; - wordt de heer Phi - wordt mevrouw Anne La

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203723
pub.
10/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203723

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Diplomatieke bewegingen Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32010 - "Marais de la Verne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32004 "Vallée de la Rhosnes" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en compensatiegebied op het grondgebied van de gemeente Philippeville (Merlemont, Sa type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32005 - "Vallées de la Dendre et de la Marcq" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015027142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31012 "Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33050 "Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne" sluiten dat op 1 september 2015 in werking treedt : - wordt de heer Eric Poppe aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Boekarest; - wordt de heer Philippe Cantraine aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Dakar; - wordt mevrouw Anne Lange aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Hanoi; - wordt de heer Benoît Rutten aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Quebec; - wordt de heer Christian Saelens aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Tunis.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^