Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 12 december 2016

Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 wordt besloten dat er een effectenonderzoek uitgevoerd zal worden i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin , m(...) - een industriële bed

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016206108
pub.
12/12/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206108

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 wordt besloten dat er een effectenonderzoek uitgevoerd zal worden i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin (bladen 57/4 en 57/8), met betrekking tot de opneming van: - een industriële bedrijfsruimte en twee gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente Couvin (Mariembourg) als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte langs de N5; - de planologische compensaties in verband met het grondgebied van dezelfde gemeente (Mariembourg en Frasnes).


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^