Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 25 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij besluit van de Waalse regering van 24 mei 2017 dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt de heer Jean-Michel Cassiers aangewezen als mandataris als leidend ambtenaar bij de gezamenlijke auditdienst tussen Wallonië en de Federatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204254
pub.
25/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204254

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Personeel Bij besluit van de Waalse regering van 24 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203329 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleid type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoer type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Plate dessous les Monts » te Habay, Etalle en Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017070149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Le Plateau des Tailles » te Wibrin , Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil en Odeigne (Manhay) sluiten dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt de heer Jean-Michel Cassiers aangewezen als mandataris als leidend ambtenaar bij de gezamenlijke auditdienst tussen Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel (rang 15) voor de duur bepaald in artikel 22, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^