Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 26 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2019 wordt distributienetbeheerder AIEG voor het in overeenstemming brengen met het verbod op het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van participaties in het kapitaal van de "SA S Bedoelde te

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201383
pub.
26/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201383

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2019 wordt distributienetbeheerder AIEG voor het in overeenstemming brengen met het verbod op het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van participaties in het kapitaal van de "SA SOCOFE" een verlenging van de termijn verleend.

Bedoelde termijn voor het in overeenstemming brengen eindigt op 1 juni 2022.

Bij besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2019 wordt distributienetbeheerder AIEG voor het in overeenstemming brengen met het verbod op de uitoefening van een commerciële activiteit i.v.m energie en het behoud van zijn participatie in het maatschappelijk kapitaal van de "SCRL ZE-MO" een verlenging van de termijn verleend.

Bedoeld termijn voor het in overeenstemming brengen eindigt op 31 december 2020.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^