Besluiten Betreffende Brussel
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE BRUSSEL/ELSENE. - Bij besluit van 29 april 2002 wordt goedgekeurd de begroting voor het dienstjaar 2002 van de politiezone Brussel/Elsene goedgekeurd door de politieraad van 27 maart 2002 BRUSSEL

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031266
pub.
04/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE BRUSSEL/ELSENE. - Bij besluit van 29 april 2002 wordt goedgekeurd de begroting voor het dienstjaar 2002 van de politiezone Brussel/Elsene goedgekeurd door de politieraad van 27 maart 2002.

BRUSSEL. - Bij besluit van 6 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de restauratie van de daken en de gevels van Sint-Jan en Steven aan de Miniemenkerk met een onkostenraming goedkeurt.

ELSENE. - Bij besluit van 15 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 februari 2002, waarbij de gemeenteraad van Elsene de voorwaarden en de gunningswijze van de opdracht van diensten betreffende het afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst 2002 voor een bedrag op 29.388.781 EUR, goedkeurt.

JETTE. - Bij besluit van 2 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 februari 2002 waarbij de gemeenteraad van Jette beslist de nieuwe uurbedragen van de bezoldigingen van het animatiepersoneel vast te stellen.

JETTE. - Bij besluit van 2 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Jette beslist de carensdag van toepassing op de contractuele arbeiders met ziekteverlof af te schaffen.

KOEKELBERG. - Bij besluit van 15 mei 2002 wordt vernietigd de beslissing van 21 februari 2002 waarbij de gemeenteraad van Koekelberg akkoord gaat met het afsluiten van een overeenkomst met de N.V. Clear Channel Belgium voor de inplanting van elementen met langs één zijde een distributeur voor zakjes en een vuilbak voor hondepoep en langs de andere zijde een publicitaire affichagebord.

SCHAARBEEK. - Bij besluit van 16 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Schaarbeek de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende het storten van inerte materialen en allerlei afval met uitzondering van brandbaar afval voor het jaar 2003 goedkeurt.

SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 2 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem het reglement voor de toekenning van een diplomavergoeding wijzigt.

SINT-GILLIS. - Bij besluit van 8 mei 2002 wordt vernietigd de beslissing van 9 januari 2002 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis beslist de heer Rachid Boussouf in de hoedanigheid van contractueel adjunct-arbeider aan te duiden voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2002.

SINT-GILLIS. - Bij besluit van 8 mei 2002 wordt vernietigd de beslissing van 12 december 2001 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis beslist de heer Christian Charles in de hoedanigheid van contractueel adjunct-arbeider aan te duiden voor een onbepaalde duur vanaf 21 december 2001.

SINT-GILLIS. - Bij besluit van 8 mei 2002 wordt vernietigd de beslissing van 3 april 2002 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis beslist de heer Pascal Racchi in de hoedanigheid van contractueel adjunct-arbeider aan te duiden voor een onbepaalde duur vanaf 1 april 2002.

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van 6 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe het reglement betreffende de validering van diensten verricht in de privé-sector vaststelt.

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van 6 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist de technische personeelformatie te wijzigen, de toetredingsvoorwaarden tot de graad van technisch directeur vast te stellen, en de toetredingsvoorwaarden tot de graad van eerstaanwezend inspecteur te wijzigen.

WATERMAAL-BOSVOORDE. - Bij besluit van 15 mei 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2002 waarbij de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde beslist aan de heer Mikaël François de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op de leggen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^