Buitenlandse Consulaten
gepubliceerd op 15 september 2004

Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Fabrizio Di Gianni, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Italiaanse Republiek te Leuven uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Vlaams-Bra

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015143
pub.
15/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Fabrizio Di Gianni, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Italiaanse Republiek te Leuven uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Vlaams-Brabant.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^