Buitenlandse Consulaten
gepubliceerd op 15 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Michel D'Hooghe, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse Staten te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-V

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015144
pub.
15/09/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2004 heeft de heer Michel D'Hooghe, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse Staten te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^