Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mustacoff, Agatha Mustacoff, Agatha, echtgescheiden van La Pera, Joseph, geboren te Boekares Alvorens te be

bron
ministerie van financien
numac
1997053590
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mustacoff, Agatha Mustacoff, Agatha, echtgescheiden van La Pera, Joseph, geboren te Boekarest (Roemeni√ę) op 5 februari 1900, dochter van Mustacoff, Nicolae, en van Theodoru, Elena (beiden overleden), wonende te Brussel, Alexianenstraat 45, is overleden te Brussel op 10 september 1994, zonder gekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 17 september 1997, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 17 oktober 1997.

De gewestelijke directeur, M. Werbrouck.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^