Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ruffin, Anne Francine Paulette Mevr. Ruffin, Anne Francine Paulette, geboren te Rennes Alvorens te b

bron
ministerie van financien
numac
2002053990
pub.
08/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ruffin, Anne Francine Paulette Mevr. Ruffin, Anne Francine Paulette, geboren te Rennes (Frankrijk) op 1 februari 1919, weduwe van Albert Nyssen, wonende te Luik, rue Paul Janson 75, is overleden te Luik op 22 maart 1997, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik, bij beschikking van 25 oktober 2001, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 30 oktober 2001.

Voor de gewestelijke directeur a.i., de directeur a.i.

M. Ninane.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^