Concessieaanvraag
gepubliceerd op 30 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - Koninklijk besluit van 7 oktober 1974

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011383
pub.
30/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - Koninklijk besluit van 7 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 1 januari 1975) In toepassing van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat de heer W. De Schipper, gedelegeerd bestuurder, handelend in de naam van de N.V. GHENT DREDGING, Putstraat 22A, te 9051 Gent, een aanvraag heeft ingediend, ingeschreven op 15 oktober 1999, onder het nummer 32, waarbij hij een concessie aanvraagt voor de exploratie en de exploitatie van natuurlijke delfstoffen, in hoofdzaak zeer grof zand, op het continentaal plat van België.

De aanvraag en de bijlagen kunnen ingezien worden op het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Veiligheid, E. Jacqmainlaan 154, 1000 Brussel (t.a.v. ir. Bernard Gonsette, wnd. ingenieur-directeur, tel. : 02/206 48 10).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^