Decreet van 03 mei 2004
gepubliceerd op 02 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2004033081
pub.
02/12/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 1 december 2003 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 wordt de tabel door volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 2, lid 2, van hetzelfde decreet wordt het bedrag « euro 4.293.000 » vervangen door « euro 2.287.000 ».

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 2bis.Met toepassing van artikel 5 van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen worden euro 60.000 van de dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking van het Fonds voor prestaties van de Duitstalige Gemeenschap gesteld. »

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt geschrapt.

Art. 5.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2004.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen op 3 mei 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota's (1) Zitting 2003-2004. Bescheiden van de Raad. - Ontwerp van decreet, nr. 5-041/1. - Verslag, nr. 5-041/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 3 mei 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^