Decreet van 03 mei 2004
gepubliceerd op 05 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2004033087
pub.
05/01/2005
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 1 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, wordt de tabel door volgende tabel vervangen : (in duizenden euro ) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De tabellen opgenomen in de Bijlagen I a) en I b) van voorliggend decreet vervangen de dienovereenkomstige bijlagen van bovenvermeld decreet van 1 december 2003.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen : (in duizenden euro ) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage I c) van bovenvermeld decreet van 1 december 2003 wordt vervangen door de tabel opgenomen in Bijlage I c) van voorliggend decreet.

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde decreet, worden de volgende basisallocaties gewijzigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In hetzelfde artikel worden de volgende basisallocaties ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2004.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 3 mei 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota's (1) Zitting 2003-2004 Bescheiden van de Raad : 5-141 (2003-2004) nr.1. Ontwerp van decreet. - 5-141 (2003-2004) nr. 2-4. Voorstellen tot wijziging. - 5-141 (2003-2004) nr. 5. Verslag. - 5-141 (2003-2004) nr. 6. Voorstellen tot wijziging betreffende de tekst aangenomen door de commissie.

Integraal verslag - Bespreking en aanneming. Zitting van 3 mei 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^