Decreet van 05 april 2019
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2019011878
pub.
24/04/2019
prom.
05/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011878

VLAAMSE OVERHEID


5 APRIL 2019. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2.1.5.0.1, § 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het laatst gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015 en 23 december 2016, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° 50% van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning na 31 december 2012 is ingediend en die op 1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil hebben volgens de onderstaande tabel:

datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning

E-peil nieuwbouw

E-peil ingrijpende energetische renovatie

vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

E50

/

vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015

E40

/

vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016

E30

/

vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2019

E30

E90

vanaf 1 januari 2020

E30

/


.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 april 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, L. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Stukken: - Voorstel van decreet: 1846 - Nr.1 - Amendement: 1846 - Nr. 2 - Verslag: 1846 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1846 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 27 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^