Decreet van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 22 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds, en de bijlagen I tot VIII, de Protocolen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en de slotakte, ged

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033098
pub.
22/11/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


7 OKTOBER 2002. - Decreet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds, en de bijlagen I tot VIII, de Protocolen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en de slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001. (1)


De Raad van de Duistalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds, de bijlagen I tot VIII, de protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en de slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 zullen volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, op 7 oktober 2002.

De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Bescheiden van de Raad : 102(2001-2002) Nr. 1. Ontwerp van decreet.

Integraal verslag.

Bespreking en aanneming. Zitting van 7 oktober 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^