Decreet van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 20 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten gedaan te Straatsburg op 9 november 199

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033100
pub.
20/11/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


7 OKTOBER 2002. - Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 zal volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, op 7 oktober 2002.

K.H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Bescheiden van de Raad : 101 (2001-2002) Nr. 1. Ontwerp van decreet.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 7 oktober 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^