Decreet van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 23 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds,

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033101
pub.
23/11/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2002. - Decreet houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, alsook de bijlagen I, II, III, IV, V en VI, de protocollen 1, 2 en 3, de slotakte en verklaringen, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 Cotonou overeenkomst; 2. Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG- partnerschapsovereenkomst en zijn bijlage ondertekend in Brussel op 18 september 2000 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds alsook de Bijlagen I, II, III, IV, V, de Protocollen 1, 2 en 3, de Slotakte en Verklaringen, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, Cotonou overeenkomst zullen volkomen uitwerking hebben.

Art. 2.Het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en zijn bijlage ondertekend in Brussel op 18 september 2000, zal volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, op 7 oktober 2002.

K.H. LAMBERTZ Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, B. GENTGES Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, H. NIESSEN Minister van Jeugd en Gezin, Monumentzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Bescheiden van de Raad : 103 (2001-2002) Ontwerp van decreet.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 7 oktober 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^