Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 24 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028021
pub.
24/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2002 worden de lopende uitgaven van het Waalse Gewest bedraagt de aanpassing 4.471.285.000 euro, overeenkomstig Titel I van de tabel bijgevoegd bij dit decreet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2002 worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest bedraagt de aanpassing 311.185.000 euro, overeenkomstig titel II van de tabel bijgevoegd bij dit decreet.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2002 wordt de opbrengst van de leningen geschat op 305.360.000 euro, overeenkomstig titel III van de tabel bijgevogd bij dit decreet.

Art. 4.Artikel 9 van het decreet van 20 december 2001 houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt geschrapt.

Art. 5.Dit decreet treedt in werking de dag van diens bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologie├źn, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 5-IV a (2001-2002) nr. 1.

Volledig verslag , openbare zitting van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^