Decreet van 10 juni 2011
gepubliceerd op 04 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

bron
vlaamse overheid
numac
2011203191
pub.
04/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (1)


Het Vlaams parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de bepaling onder punt 18°, ingevoegd bij decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten, vernummerd tot punt 20°.

Art. 3.In artikel 581 van hetzelfde wetboek, laatst gewijzigd bij decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten, worden de woorden « 11° de geschillen over discriminatie, in de zin van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelings-beleid. » vervangen door de woorden « 12° van de geschillen over discriminatie, in de zin van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. ».

Art. 4.In artikel 585 van hetzelfde wetboek wordt de bepaling onder punt 10°, ingevoegd bij decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten, vernummerd tot punt 14°.

Art. 5.In artikel 587bis van hetzelfde wetboek wordt de bepaling onder punt 3°, ingevoegd bij decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten, vernummerd tot punt 5°.

Art. 6.In artikel 588 van hetzelfde Wetboek, wordt de bepaling onder punt 15°, ingevoegd bij decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten, vernummerd tot punt 18°.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011 Stukken.- Voorstel van decreet : 714. - Nr. 1 - Verslag : 714 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 714. - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 25 mei 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^