Decreet van 11 december 1997
gepubliceerd op 12 februari 1998

Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031022
pub.
12/02/1998
prom.
11/12/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 1997. Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998 (1)


De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikelen 115, paragraaf 1, lid 1, 116, paragraaf 1, 121, paragraaf 1, lid 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 1998 worden de ontvangsten van de Franse Gemeenschapscommissie geraamd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld overeenkomstig bijgevoegde tabel.

Art. 3.Het College mag de onroerende goederen van de voormalige provincie Brabant, die zijn geërfd als volle eigendom of als medeëigendom, gemeenschappelijk verkopen.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1998.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 december 1997.

H. HASQUIN, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Begroting, Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook met Internationale Betrekkingen Ch. PICQUE, Lid van het College, belast met Bijstand aan Personen D. GOSUIN, Lid van het College, belast met Cultuur, Sport en Toerisme E. ANDRE, Lid van het College, belast met Beroepsopleiding en Permanente Opleiding van de Middenklasse E. TOMAS, Lid van het College, belast met Gezondheid, Beroepsomscholing en Bijscholing, Onderwijs, Sociale Promotie, Leerlingenvervoer en Openbaar Ambt

BIJLAGE (in miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^