Decreet van 13 december 2018
gepubliceerd op 11 juli 2019

Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2017

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019203157
pub.
11/07/2019
prom.
13/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203157

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


13 DECEMBER 2018. - Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2017


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.De rekeningaflegging voor het begrotingsjaar 2017 die als bijlage gaat (zie Duitse versie) en die overeenkomstig artikel 40.1 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap door het Rekenhof gecertificeerd is, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Met toepassing van artikel 43 van hetzelfde decreet is het boekjaar voor het begrotingsjaar 2017 definitief afgesloten.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 13 december 2018.

O. PAASCH, De Minister-President I. WEYKMANS, De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS, De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2018-2019 Parlementaire stukken: 6-HH2017 (2018-2019) Nr. 1 Ontwerp van decreet 6-HH2017 (2018-2019) Nr. 2 Verslag van het Rekenhof 6-HH2017 (2018-2019) Nr. 3 Integraal verslag: 10, 11 en 13 december 2018 Bespreking en verslagNr. 58 tot 60 Aanneming .


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^