Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 17 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008027100
pub.
17/09/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2008 worden de lopende ontvangsten van het Waalse Gewest aangepast tot 5.829.568.000 euro overeenkomstig Titel I van de tabel als bijlage bij dit decreet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2008 worden de kapitaalontvangsten van het Waalse Gewest aangepast tot 591.397.000 euro overeenkomstig Titel I van de tabel als bijlage bij dit decreet.

Art. 3.De Minister-President van de Waalse Regering mag van de Franse Gemeenschap een financiële bijdrage eisen voor de administratieve opvolging van het Transversaal strategisch plan « Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis en knowhow ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement. - 5-V a (2007-2008) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag. - Bespreking en stemming. Openbare vergadering van 15 juli 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^