Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende coördinatie van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie in het Frans en in het Duits

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008202828
pub.
13/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet houdende coördinatie van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie in het Frans en in het Duits (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wordt aangevuld met de volgende bepaling : "

Art. 2bis.De Regering zorgt voortdurend voor de coördinatie van de bepalingen van dit Wetboek.

Zij zorgt ook voortdurend voor de coördinatie van de vertalingen van de bepalingen van dit Wetboek in het Frans en in het Duits."

Art. 2.De datum van inwerkingtreding van dit decreet wordt door de Regering vastgelegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 721 (2007-2008). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^