Decreet van 16 februari 2017
gepubliceerd op 24 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu, Finland, op 28 augustus 2003

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201541
pub.
24/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201541

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu, Finland, op 28 augustus 2003 (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Enig artikel. Het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu, Finland, op 28 augustus 2003, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad en Huisvesting, P-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ___________________ (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement 711 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 15 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^