Decreet van 16 mei 2003
gepubliceerd op 30 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031322
pub.
30/06/2003
prom.
16/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MEI 2003. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen :

Artikel 1.Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, opgemaakt te Brussel, op 18 november 2002, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 16 mei 2003.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.

E. TOMAS, Minister-Voorzitter van het College F.-X. de DONNEA, Lid van het College D. GOSUIN, Lid van het College W. DRAPS, Lid van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^