Decreet van 19 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035704
pub.
04/06/2002
prom.
19/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2002. - Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001.

Artikel 1.Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Art. 2.Het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de republiek Bulgarije, ondertekend in Sofia op 18 mei 2001, zal volkomen uitwerking hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 april 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Zitting 2001-2002. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1009 nr. 1. - Verslag, 1009 nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1009 nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 17 april 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^