Decreet van 19 maart 2001
gepubliceerd op 11 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van : De Overeenkomst tussen de regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033031
pub.
11/05/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Decreet houdende goedkeuring van : De Overeenkomst tussen de regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Italië, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Confederatie betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlagen I, II, III en IV, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend te Parijs op 16 december 1988, Het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlage en het addendum bij de Slotakte ondertekend te Parijs op 9 december 1991, De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering ervan en de er bijgevoegde uitwisseling van brieven ondertekend te Brussel op 12 november 1990 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Overeenkomst tussen de regeringen van respectievelijk het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Finland, de Republiek Frankrijk, het Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Italië, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Confederatie betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlagen I, II, III en IV, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend te Parijs op 16 december 1988 zullen volkomen uitwerking hebben.

Art. 2.Het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, de Bijlage en het addendum bij de Slotakte ondertekend te Parijs op 9 december 1991 zullen volkomen uitwerking hebben.

Art. 3.De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering ervan en de er bijgevoegde uitwisseling van brieven ondertekend te Brussel op 12 november 1990 zullen volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 19 maart 2001.

De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN ___________ (1) Zitting 2000-2001 : Bescheiden van de Raad : 58 (200-2001) Nr.1. Ontwerp van decreet.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming. Vergadering van 19 maart 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^