Decreet van 20 december 2011
gepubliceerd op 24 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029015
pub.
24/01/2012
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 DECEMBER 2011. - Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het IAO-verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, op 20 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Wetenschappelijk Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 276-1. - Verslag nr. 276-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 20 december 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^