Decreet van 22 februari 1999
gepubliceerd op 03 augustus 1999

Decreet houdende toestemming met de overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, de bijlage, de slotakte en de

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033034
pub.
03/08/1999
prom.
22/02/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 FEBRUARI 1999. - Decreet houdende toestemming met de overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, de bijlage, de slotakte en de gezamenlijke verklaringen, gedaan te Brussel op 8 december 1997 (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, de bijlage, de slotakte en de gezamelijke verklaringen, gedaan te Brussel op 8 december 1997, zullen volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 22 februari 1999.

J. MARAITE, Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme K.-H. LAMBERTZ, Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden W. SCHRÖDER, Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek en Monumenten en Landschappen _______ Nota (1) Zitting 1998-1999. Bescheiden van de Raad : 125 (1998-1999) Ontwerp van decreet, nr. 1.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 februari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^