Decreet van 22 juni 2015
gepubliceerd op 17 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015203375
pub.
17/07/2015
prom.
22/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203375

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 JUNI 2015. - Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Enig artikel - De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014, zal volkomen gevolg hebben.

De wijzigingen van de bijlagen van de Associatieovereenkomst, die overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de Associatieovereenkomst worden aangenomen, zullen volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 22 juni 2015.

O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Vice-minister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2014-2015 Parlementair stuk : 55 (2014-2015) Nr. 1 Ontwerpdecreet Integraal verslag : 22 juni 2015 - Nr. 14 Bespreking en aanneming


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^