Decreet van 22 november 2001
gepubliceerd op 27 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2002 van de NMBS

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027384
pub.
27/04/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2002 van de NMBS (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2002 van de NMBS en de bijlagen erbij worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 november 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologie├źn, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad , nr. 269 (2001-2002) nrs. 1 en 2.

Volledig verslag , openbare vergadering van 14 november 2001.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^