Decreet van 23 december 2010
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de rechtenverkenner

bron
vlaamse overheid
numac
2011201277
pub.
17/03/2011
prom.
23/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Decreet betreffende de rechtenverkenner


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de rechtenverkenner.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De Vlaamse Regering voorziet binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de uitbouw van een rechtenverkenner als instrument voor rechtenonderzoek. De rechtenverkenner omvat een overzicht van maatregelen die de verschillende overheden nemen om de rechten van

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^