Decreet van 23 maart 2018
gepubliceerd op 04 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de ****

bron
vlaamse overheid
numac
2018011594
pub.
04/04/2018
prom.
23/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-04-04 **** : 2018011594

**** OVERHEID


23 MAART 2018. - Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (1)


**** **** PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

Artikel 1.Dit decreet regelt een ****.

Art. 2.Instemming wordt gegeven met het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** Gewest, het **** **** Gewest en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedkeurende akte uitgaande van de partijen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. ****, 23 maart 2018.

De minister-president van de **** ****, ****. BOURGEOIS **** **** minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken: - Ontwerp van decreet : 1484 - ****. 1 - Verslag : 1484 - ****. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1484 - ****. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 14 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^