Decreet van 23 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

bron
vlaamse overheid
numac
2018030676
pub.
27/03/2018
prom.
23/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030676

VLAAMSE OVERHEID


23 MAART 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid sluiten houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid sluiten houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 8 van het decreet van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid sluiten houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid wordt het jaartal "2018" vervangen door het jaartal "2019".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Voorstel van decreet : 1493 - Nr.1 Verslag : 1493 - Nr. 2 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1493 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 14 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^