Decreet van 23 oktober 2017
gepubliceerd op 06 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017206157
pub.
06/12/2017
prom.
23/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206157

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 OKTOBER 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel - Instemming wordt verleend met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 23 oktober 2017.

O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2017-2018 Parlementaire stukken: 195 (2016-2017) Nr. 1 Ontwerp van decreet 195 (2017-2018) Nr. 2 Verslag Integraal verslag: 23 oktober 2017 - Nr. 43 Bespreking en aanneming


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^