Decreet van 23 oktober 2017
gepubliceerd op 12 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017206386
pub.
12/06/2018
prom.
23/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206386

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 OKTOBER 2017. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2008 pub. 04/02/2010 numac 2009033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 16 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2008 pub. 04/02/2010 numac 2009033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs, vervangen bij het decreet van 25 oktober 2010 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2013, 3 november 2014 en 21 maart 2016, wordt het getal "XXI" vervangen door het getal "XXII".

Art. 2.In hetzelfde decreet wordt een bijlage XXII ingevoegd, die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 23 oktober 2017.

O. PAASCH, De Minister-President I. WEYKMANS, De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS, De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2017-2018 Parlementaire stukken: 194 (2016-2017) Nr. 1 Ontwerp van decreet 194 (2017-2018) Nr. 2 Verslag Integraal verslag: 23 oktober 2017 - Nr. 43 Bespreking en aanneming Bijlage bij artikel 2 Bijlage XXII Referentiekader voor de tweede en de derde graad van de kwalificatieafdeling van het technisch en beroepsonderwijs in het gewoon secundair onderwijs - Wiskunde Voor de tekst van het referentiekader: zie Duitse versie.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^