Decreet van 24 september 2012
gepubliceerd op 24 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 21 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van s

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012206003
pub.
24/10/2012
prom.
24/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


24 SEPTEMBER 2012. - Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 21 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van diens Slotprotocol, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst van 5 november 2002 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Protocol, gedaan te Brussel op 21 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van diens Slotprotocol, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst van 5 november 2002, zal volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 24 september 2012.

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Parlementaire stukken : 115 (2011-2012), nr. 1. Ontwerp van decreet. 115 (2011-2012), nr. 2. Verslag.

Integraal verslag : 24 september 2012, nr. 41. Bespreking en aanneming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^