Decreet van 25 juni 2001
gepubliceerd op 09 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033053
pub.
09/08/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


25 JUNI 2001. - Decreet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het herziene Europees Sociaal Handvest en de Bijlage, ondertekend te Straatburg op 3 mei 1996, zullen volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen op 25 juni 2001.

K.-H. LAMBERTZ Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toersime H. NIESSEN Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota's (1) Zitting 2000-2001. Bescheiden van de Raad : 61 (2000-2001) nr. 1. Ontwerp van decreet. 61 (2000-2001) nr. 2. Verslag.

Integraal verslag : Discussie en aanneming. Vergadering van 25 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^