Decreet van 26 juni 2017
gepubliceerd op 05 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

26 JUNI 2017 - Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 15 december 2016 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017204343
pub.
05/09/2017
prom.
26/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204343

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


26 JUNI 2017 - Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017


MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 15/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017200501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"(in duizenden euro)


Algemene ontvangsten

431.012

Toegewezen ontvangsten

32.804

Totaal

463.816"


Art. 2.Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016, wordt 30.587.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit Fonds."

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"(in duizenden euro)

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven

329.973

332.857

Begrotingsfondsen

17.907

32.693

Totaal

347.880

365.550"


Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"DAB Mediacentrum

328.000,00 EUR

DAB Gemeenschapscentra

5.373.000,00 EUR


Robert-Schuman-Instituut

508.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen

302.000,00 EUR

César-Franck Atheneum

280.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith

336.000,00 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek

541.000,00 EUR

DAB Service en Logistiek

355.000,00 EUR"


Art. 5.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"Autonome hogeschool

598.000 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum

7.129.000 EUR

Dienst voor zelfbeschikkend leven

15.378.000 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling

7.083.000 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand

4.192.000 EUR

Sociaal-Economische Raad

301.000 EUR

Kaleido

907.000 EUR"


Art. 6.In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen:

"Opdrachtgever

Projectbeschrijving

Behindertenstätte Eupen VoG

Tagesstätte Raeren Verbouwing

Hof Peters VoG

Verbouwing

Kerkfabriek St. Nikolaus Eupen

Kerk - toren + verwarming

Marienheim Raeren VoG

Uitbreiding

Seniorenzentrum St. Franziskus VoG

Klösterchen - verbouwing

Tagesstätte Meyerode VoG

Uitbreiding + vernieuwing keuken

Tennisclub Kelmis VoG

Terrein en bouw tennishal

Wohngemeinschaft Lommersweiler VoG

Verbouwing

Centre Belge du Tourisme des Jeunes

Jeugdherberg - Verbouwing

Varia

Nieuwe ziekenhuisinfrastructuur

De Bouche à Oreille VoG

Renovatiewerken "Les 3R"

Beschützende Werkstätte Eupen VoG

Nieuwbouw magazijn en productiehal

AIOMS Moresnet - Kelmis

Residenz Leoni - 15 woningen"


Art. 7.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 26 juni 2017 O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2016-2017 Parlementaire stukken: 5-1-HH2017 (2016-2017) Nr. 1 Ontwerp van decreet 5-1-HH2017 (2016-2017) Nr. 2 Verslag van het Rekenhof 5-1-HH2017 (2016-2017) Nr. 3 Voorstellen tot wijziging + Erratum 5-1-HH2017 (2016-2017) Nr. 4 Verslag Integraal verslag: 26. Juni 2017 - Nr. 40 Bespreking en aanneming.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^