Decreet van 30 juni 2003
gepubliceerd op 30 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende goedkeuring van de Europa Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds en de bijlagen I tot XVII, en de Slotakte, gedaan te Bru

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033074
pub.
30/10/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


30 JUNI 2003. - Decreet houdende goedkeuring van de Europa Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds en de bijlagen I tot XVII, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De Europa overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds en de Republiek Chili, anderzijds, de bijlagen I tot XVII en Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 zullen volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen op 30 juni 2003.

K.H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota Zitting 2002-2003.

Bescheiden van de Raad. - 137 (2002-2003), nr. 1. Ontwerp van decreet.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 30 juni 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^