Decreet van 30 juni 2003
gepubliceerd op 30 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033078
pub.
30/10/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


30 JUNI 2003. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-Brussel voor de internationale samenwerking


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-Brussel voor de internationale samenwerking, ondertekend te Namen op 1 juli 2002, wordt goedgekeurd.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 30 juni 2003.

K.H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota Zitting 2002-2003 Bescheiden van de Raad : 129 (2002-2003). Nr. 1. Voorstel van decreet 129 (2002-2003). Nr. 2. Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming - Zitting van 30 juni 2003

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^