Decreet van 31 januari 2019
gepubliceerd op 08 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200998
pub.
08/03/2019
prom.
31/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200998

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 JANUARI 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten0 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Artikel 1.In artikel 2 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 7° worden de woorden "de Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE)" vervangen door de woorden "de Administratie";b) in punt 11°, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 2.In Artikel 25quater/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 3.In artikel 34 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Na advies van de CWaPE legt de Regering duidelijk gedefinieerde, transparante, non discriminerende openbare dienstverplichtingen op aan de distributienetbeheerders en/of de beheerder van het plaatselijk transmissienet, afhankelijk van het geval, waarvan de inachtneming door de CWaPE wordt gecontroleerd.Het gaat onder andere om volgende verplichtingen: " vervangen door de woorden "Na advies van de CWaPE legt de Regering duidelijk gedefinieerde, transparante en non discriminerende openbare dienstverplichtingen op aan de distributienetbeheerders en/of de beheerder van het plaatselijk transmissienet, afhankelijk van het geval. De naleving van deze verplichtingen maakt het voorwerp uit van een controle door de CWaPE, met uitzondering van de verplichtingen bedoeld in punt 4°, b), en d) tot g), waarvan de controle door de Administratie wordt uitgevoerd. De regering legt onder meer de volgende verplichtingen op : "; 2° in punt 4°, b) en f), worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 4.In artikel 34bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Na advies van de CWaPE legt de Regering duidelijk gedefinieerde, transparante, non discriminerende openbare dienstverplichtingen op aan de leveranciers, waarvan de inachtneming door de CWaPE wordt gecontroleerd.Het gaat onder andere om volgende verplichtingen : " vervangen door de woorden "Na advies van de CWaPE legt de Regering duidelijk gedefinieerde, transparante en non discriminerende openbare dienstverplichtingen op aan de leveranciers, waarvan de inachtneming door de CWaPE wordt gecontroleerd. De naleving van deze verplichtingen maakt het voorwerp uit van een controle door de CWaPE, met uitzondering van de verplichtingen bedoeld in punt 3°, a), waarvan de controle door de Administratie wordt uitgevoerd. De Regering legt onder meer de volgende verplichtingen op: "; 2° in het eerste lid, 3°, a), worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".2° in het tweede lid, worden de woorden "aan de CWaPE" vervangen door de woorden "aan de Administratie".

Art. 5.In artikel 36 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" telkens vervangen door de woorden "De Regering bepaalt"

Art. 6.In artikel 36ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in het eerste lid, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";3° in het derde lid, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 7.In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, en gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200679 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, in paragraaf 5, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE", kan de Regering" vervangen door de woorden "De Regering kan"

Art. 8.In artikel 38 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in paragraaf 1, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".3° in paragraaf 3, worden de woorden "kan de Regering na advies van de "CWaPE" echter beslissen over het bijzonder vernieuwende karakter van het toegepaste proces om het percentage" vervangen door de woorden "kan de Regering echter beslissen om het percentage";4° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".2° in paragraaf 5, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" kan de Regering" vervangen door de woorden "De Regering kan";6° in de paragrafen 6 en 6bis, worden de woorden ", na advies van de CWaPE," telkens opgeheven;7° in paragraaf 7, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 9.In artikel 39 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";3° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden ", na advies van de CWaPE," opgeheven;4° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie";5° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "leden 1 tot 4" vervangen door de woorden "leden 1 tot 5";6° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden ", na advies van de CWaPE," opgeheven;7° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";8° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden "leden 1 tot 4" vervangen door de woorden "leden 1 tot 5";2° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden "na adviesverlening door de " CWaPE " uiterlijk 31 mei 2014" opgeheven;10° in paragraaf 2, worden de woorden "De CWaPE" telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 10.In artikel 40 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden ", na advies van de CWaPE," opgeheven;3° in het derde lid, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie";2° in het vierde lid, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";

Art. 11.In artikel 41 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "na advies van de CWaPE" opgeheven;2° in het tweede lid, worden de woorden "Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt".

Art. 12.In artikel 41bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014200679 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de " CWaPE " in overleg met" opgeheven.

Art. 13.In artikel 42 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar sluiten en gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie".2° de woorden "De CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 14.In artikel 42/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "artikel 34quater" vervangen door de woorden "artikel 34, 4°, f),";2° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie".3° de woorden "De CWaPE" worden vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 15.In artikel 42bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten en vervangen bij het decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° in paragraaf 5, vijfde lid, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE", kan de Regering" vervangen door de woorden "De Regering kan" 3° in paragraaf 7, eerste lid, worden de woorden "De "CWaPE" maakt een" vervangen door de woorden "De Administratie actualiseert driemaandelijks de";4° in paragraaf 7, eerste lid, worden de zinnen "Deze lijst wordt eerst opgemaakt binnen de maand na de eerste aankopen van groene certificaten door de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, of, bij gebreke daarvan, binnen de maand na een beslissing van de "CREG" waarbij een verhoging van de toeslag wordt toegelaten om de dekking van de gedeeltelijke vrijstelling bedoeld in § 5 mogelijk te maken.Deze lijst wordt driemaandelijks bijgewerkt." opgeheven; 5° in paragraaf 7, eerste lid, worden de woorden "De zo opgemaakte en bijgewerkte lijst wordt overgemaakt door de "CWaPE" vervangen door de woorden "De lijst wordt overgemaakt door de Administratie";6° in de paragrafen 7 tot 9, worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".7° in paragraaf 7, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 16.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 42bis/1, luidend als volgt : "Art. 42bis/1. Onverminderd de gewone beroepsmiddelen, in het kader van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, heeft elke partij het recht om, voor de Minister, een klacht neer te leggen, met het oog op zijn heroverweging binnen twee maanden na de bekendmaking van een beslissing van de Administratie. Deze klacht heeft geen schorsende werking tenzij ze is ingesteld tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve boete.

De Minister beslist binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de ontvangst van de klacht of van de bijkomende informatie die zij gevraagd heeft. Bij gebrek wordt de oorspronkelijke beslissing bevestigd.".

Art. 17.In artikel 43, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 4° in punt 4°, worden de woorden ",met uitzondering van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 34, lid 1, 4°, b) en d) tot en met g) en 34bis, lid 1, 3°, a)," ingevoegd tussen de woorden "de leveranciers" en ";indien de netbeheerders"; b) de punten 8° tot 11° worden opgeheven.

Art. 18.In artikel 44 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de woorden "de Regering" vervangen door het woord "het Parlement".

Art. 19.In artikel 45, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in paragraaf 1, lid 1, wordt het woord "vier" vervangen door het woord "drie";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de Waalse Regering" vervangen door de woorden "het Parlement"; 3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zin "In afwijking van vorige voorschriften loopt het mandaat van de voorzitter en de directeurs die bij de oprichting van de CWaPE door de Regering worden benoemd, af op 31 augustus 2008." opgeheven; 4° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bij de minister en de Minister-President" vervangen door de woorden "voor het Parlement";3° in paragraaf 1, lid 2 tot 6, wordt het woord "de Regering" telkens vervangen door het woord "het Parlement";6° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De voorzitter en de directeurs onder wie de vice-voorzitter, zijn aangewezen door het Parlement op basis van een SELOR procedure en op voordracht van een selectiejury die samengesteld is als volgt : 1° de Bestuurder van SELOR of diens afgevaardigde;2° drie leden, voorgesteld door SELOR, die tot het academische personeel behoren van een universiteit, die niet in dienst zijn van een netbeheerder, leverancier, producent of tussenpersoon, en die op geen enkele wijze betrokken zijn bij een contractuele verbintenis tussen een universiteit en een actor in de elektriciteits- of gassector;3° de voorzitter of een lid die een hoge functie in het Europees openbaar ambt uitoefent of heeft uitgeoefend. In het kader van hun opdrachten nemen de juryleden de vertrouwelijkheidsregels in acht en zijn ze gehouden tot het beroepsgeheim."; 3° in paragraaf 2bis, lid 1, wordt het woord "de Regering" vervangen door het woord "het Parlement";8° in paragraaf 2ter, tweede lid, 7°, wordt punt d) opgeheven;3° in paragraaf 2quater, wordt het woord "de Regering" telkens vervangen door het woord "het Parlement";10° in paragraaf 2quinquies, worden de woorden "de Minister, de Minister-President, of hun afgevaardigden" vervangen door de woorden "de afgevaardigden van het Parlement";11° in paragraaf 3, wordt het woord "de Regering" vervangen door het woord "het Parlement".

Art. 20.In Artikel 45quater, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, wordt het woord "de Regering" vervangend door het woord "het Parlement".

Art. 21.In artikel 46 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in paragraaf 1, lid 1, wordt het woord "vier" vervangen door het woord "drie";2° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden ", de integratie van hernieuwbare energiebronnen in deze markten" ingevoegd tussen de woorden "de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten" en de woorden "en de desbetreffende onderzoeken";3° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "en de controle" ingevoegd tussen de woorden "de goedkeuring" en "van de tarieven";4° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 3° opgeheven;5° paragraaf 1bis wordt vervangen als volgt: « § 1bis.De voorzitter van de CWaPE houdt toezicht op alle opdrachten die door de directeurs en de personen in zijn directe afhankelijkheid worden uitgevoerd. Ten minste eenmaal per jaar evalueert de voorzitter de leden van het directiecomité. Deze evaluatie heeft betrekking op de technische, bestuurlijke en gedragsmatige aspecten van de directeurs i.v.m. hun overeenkomst. Indien een directeur zijn overeenkomst niet in acht neemt, brengt de voorzitter verslag uit aan het Parlement.

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris-generaal, na openbare oproep tot kandidaten aangeworven door het Directiecomité Hij staat onder de directe leiding van de voorzitter van de CWaPE. De secretaris-generaal wordt, onder leiding van de voorzitter en onverminderd de bevoegdheden van het directiecomité, belast met het beheer van de human resources, de overheidsopdrachten, de arbeidsovereenkomsten, de dagelijkse boekhouding en financiële verrichtingen, de informatica, het beheer van de documentatie en de beheercontrole. Hij voert deze taken uit ten dienste van alle directies.

De secretaris-generaal woont de vergaderingen van het directiecomité zonder stemrecht bij en stelt de notulen van de vergaderingen van het directiecomité op.".

Art. 22.In artikel 47 van hetzelfde decreet, vervangen door het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten worden de woorden "van de "CWaPE" telkens vervangen door de woorden "van de Administratie".

Art. 23.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 47/1, luidend als volgt: "

Art. 47/1.§ 1. Bij de uitvoering van de opdrachten die haar in de hoofdstukken IX tot X zijn opgedragen, kan de Administratie de leveranciers en tussenpersonen die actief zijn op de gewestelijke markt en elke persoon aan wie de Administratie als verkrijger of makelaar groene certificaten kan toekennen, verplichten dat zij haar binnen een door haar vastgestelde termijn alle informatie verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de in de hoofdstukken IX en X genoemde taken. § 2. Bij het uitblijven van een reactie op de overeenkomstig paragraaf 1 genomen beslissing kan een vaststellende beambte van de Administratie : 1° elk ogenblik de installaties, lokalen, terreinen en andere plaatsen betreden, behalve als ze een woning vormen in de zin van artikel 15 van de Grondwet;2° een kopie van de gevraagde informatie nemen of ze tegen ontvangstbewijs meenemen;3° elke persoon vragen stellen over elk feit in verband met dit artikel en zijn antwoorden registreren. Bij die gelegenheid moet de vaststellende beambte drager zijn van een document waaruit zijn hoedanigheid van vaststellende beambte blijkt, alsmede van een document met de redenen voor de controle ter plaatse, goedgekeurd door een hiërarchische meerdere van minstens rang A3.

De vaststellende beambte stelt een proces-verbaal op dat geldt tot bewijs van het tegendeel.

De leveranciers en tussenpersonen die actief zijn op de gewestelijke markt en elke persoon aan wie de Administratie als verkrijger of makelaar groene certificaten kan toekennen, onderwerpen zich aan de controle ter plaatse uitgevoerd krachtens deze paragraaf, op straffe van een administratieve boete in de zin van artikel 54/1.

De regering kan het toepassingsgebied van dit paragraaf uitbreiden tot bepaalde categorieën gebruikers die zij bepaalt.

De lijst van de vaststellende beambten wordt door de Regering bepaald.

De Regering verstrekt deze beambten een document waaruit blijkt dat zij de hoedanigheid van vaststellende beambten bezitten. § 3. De Administratie kan in ieder geval, ambtshalve een controle ter plaatse uitvoeren van de telgegevens van elke persoon aan wie de Administratie groene certificaten kan afgeven.".

Art. 24.In artikel 47ter van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 11 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt : « § 1.De CWaPE is onafhankelijk van de Regering.

De regering kan twee regeringswaarnemers benoemen en ontslaan, die het recht hebben de vergaderingen van het directiecomité met raadgevende stem bij te wonen. § 2. Het Parlement evalueert de voorzitter van de CWaPE jaarlijks.

Deze evaluatie heeft betrekking op de naleving van de overeenkomst en de naleving van de doelstellingen van het rittenblad."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.Het Parlement kan twee waarnemers benoemen en ontslaan, die het recht hebben de vergaderingen van het directiecomité met raadgevende stem bij te wonen. "; 1° in paragraaf 4, lid 1, wordt het woord "twee" vervangen door de woorden "minstens vier.";.

Art. 25.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/1, luidend als volgt : "

Art. 54/1.Onverminderd de andere maatregelen waarin dit besluit voorziet, waaronder met name de algemene bevoegdheid van de CWaPE om toe te zien op en sancties op te leggen voor de naleving van de openbaredienstverplichtingen, kan de Administratie eisen dat elke natuurlijke of rechtspersoon die onder de toepassing van dit decreet valt, binnen een door haar vastgestelde termijn voldoet aan bepaalde bepalingen van de hoofdstukken IX tot en met X of de uitvoeringsbesluiten.

Indien de Administratie vaststelt dat de betrokken persoon na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn in gebreke blijft bij de naleving ervan, kan de Administratie een administratieve boete opleggen, waarvan zij het bedrag bepaalt Dit mag niet minder dan 250 euro of meer dan 100.000 euro per dag zijn. De beslissing van de Administratie wordt genomen uiterlijk zes maanden na het verstrCIken van de termCIn die in het bevel bedoeld in het eerste lid is vastgesteld.".

Art. 26.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/2, luidend als volgt : "

Art. 54/2.Alvorens een administratieve geldboete vast te stellen, stelt de Administratie de betrokkene hiervan per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis en nodigt zij hem uit haar een memorie met zijn verweermiddelen toe te zenden.

De zending bedoeld in het eerste lid moet dit artikel in zijn geheel reproduceren en de volgende gegevens bevatten: 1° de vermelding van elke in overweging genomen klacht;2° het bedrag van de voorgestelde boete;3° de plaatsen, dagen en uren gedurende welke het dossier kan worden geraadpleegd;4° de datum van het verhoor. Det memorie bedoeld in het eerste lid wordt binnen vijftien dagen na ontvangst van de zending bedoeld in het eerste lid per aangetekende brief aan de Administratie toegezonden.

Het verhoor vindt plaats ten vroegste vijfentwintig werkdagen na de zending bedoeld in het derde lid. De betrokkene kan zich laten bijstaan door een advocaat of door deskundigen van zijn keuze. De administratie stelt een proces-verbaal van het verhoor op en nodigt de betrokkene uit deze te ondertekenen, zo nodig na registratie van zijn of haar opmerkingen.

De Administratie stelt het bedrag van de administratieve geldboete vast bij een met redenen omklede beslissing en stelt de betrokkene daarvan in kennis binnen tien dagen na het verhoor of, indien geen verhoor plaatsvindt, binnen dertig dagen na de zending bedoeld in het eerste lid, per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Na deze termijn wordt zij geacht definitief af te zien van het opleggen van een geldboete op basis van de feiten waarvoor de betrokkene verantwoordelijk is, tenzij er nieuwe informatie beschikbaar is.".

Art. 27.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een nieuw artikel 54/3, luidend als volgt : "

Art. 54/3.De kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve boete op te leggen, maakt melding van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen deze beslissing krachtens artikel 54/6, en van de termijn waarin dit beroep moet worden uitgeoefend.

Indien het bedrag van de boete per dag wordt vastgelegd, is het verschuldigd vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing. In dat geval wordt de boete opgelegd tot de datum waarop de betrokken persoon zich naar deze bevelen geschikt heeft.".

Art. 28.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/4, luidend als volgt : "

Art. 54/4.Er mag geen administratieve boete worden opgelegd aan een persoon die voor diezelfde feiten, het voorwerp was van strafrechtelijke vervolgingen op basis van artikel 52, en die, zonder onderscheid, zijn uitgelopen op een schuldigverklaring, een niet-vervolging of een vrijspraak.

De kennisgeving van de beslissing die het bedrag van de administratieve boete vastlegt, maakt een einde aan de strafvordering, desgevallend ingeleid op basis van artikel 52.

Art. 29.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/5, luidend als volgt : "

Art. 54/5.De administratieve boete is betaalbaar binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve geldboete op te leggen.

De Administratie mag een door haar vastgesteld uitstel van betaling toestaan. Indien de betrokken persoon in gebreke blijft te betalen, wordt de administratieve boete bij dwangbevel ingevorderd. De Regering wijst de ambtenaren aan die de dwangbevelen moeten uitgeven en uitvoerbaar verklaren. Die worden kenbaar gemaakt bij deurwaardersexploot met een aanmaning om te betalen.

Art. 30.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/6, luidend als volgt : "

Art. 54/6.Binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve boete op te leggen, kan beroep worden ingesteld bij de Minister van Energie.

Het beroep bij de Minister van Energie is opschortend.".

Art. 31.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 54/7, luidend als volgt : "

Art. 54/7.Via dezelfde beslissing als deze waarvoor ze een administratieve boete oplegt, kan de Administratie het volledige of gedeeltelijke uitstel van de betaling van deze boete toekennen.

Het uitstel is slechts mogelijk indien de Administratie de betrokken persoon geen administratieve boete heeft opgelegd gedurende het jaar dat voorafgaat aan de tekortkoming die aanleiding gaf tot de administratieve boete waarvan het uitstel wordt overwogen.

Het uitstel geldt tijdens een proeftijd van een jaar. De proeftijd loopt vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing die de administratieve boete oplegt. Bij nieuwe inbreuk tijdens de proeftijd, die aanleiding geeft tot een nieuwe boete, beslist de Administratie of het uitstel al dan niet wordt ingetrokken.

De administratieve boete waarvan de betaling uitvoerbaar wordt ten gevolge van de intrekking van het uitstel, wordt zonder beperking gecumuleerd met de boete die uit hoofde van de nieuwe inbreuk wordt opgelegd.

Bij beroep tegen de beslissing van de Administratie, beschikt de Minister van Energie over dezelfde bevoegdheden inzake uitstel als de Administratie.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten0 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

Art. 32.In artikel 33ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015202582 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" telkens vervangen door de woorden "De Regering bepaalt"

Art. 33.cIn artikel 33quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2° in het eerste lid, worden de woorden "Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt";3° in het derde lid, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 34.cIn artikel 34 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten en 21 mei 2015, worden in het tweede lid, de woorden ", na advies van de CWaPE," opgeheven.

Art. 35.In artikel 36, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015202582 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 8° wordt aangevuld met de volgende woorden ", met uitzondering van de verplichtingen bedoeld in artikel 32, § 1,°, d), waarvan de controle door de Administratie wordt uitgevoerd;"; b) punt 9° wordt opgeheven.

Art. 36.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48octies, luidend als volgt: "

Art. 48octies.§ 1. Bij de uitvoering van de opdrachten die haar in de hoofdstukken VIII tot VIIIter zijn opgedragen, kan de Administratie de distributienetbeheerders, de leveranciers die actief zijn op de gewestelijke markt en elke persoon die garanties van oorsprong voor het gas uit hernieuwbare energiebronnenkan kan krijgen, verplichten dat zij haar binnen een door haar vastgestelde termijn alle informatie verstrekt voor de uitvoering van de taken die haar krachtens de hoofdstukken VIII tot VIIIter worden opgedragen. § 2. Bij het uitblijven van een reactie op de overeenkomstig paragraaf 1 genomen beslissing kan een vaststellende beambte van de Administratie : 1° elk ogenblik de installaties, lokalen, terreinen en andere plaatsen betreden, behalve als ze een woning vormen in de zin van artikel 15 van de Grondwet;2° een kopie van de gevraagde informatie nemen of ze tegen ontvangstbewijs meenemen;3° elke persoon vragen stellen over elk feit in verband met dit artikel en zijn antwoorden registreren. Bij die gelegenheid moet de vaststellende beambte drager zijn van een document waaruit zijn hoedanigheid van vaststellende beambte blijkt, alsmede van een document met de redenen voor de controle ter plaatse, goedgekeurd door een hiërarchische meerdere van minstens rang A3.

De vaststellende beambte stelt een proces-verbaal op dat geldt tot bewijs van het tegendeel.

De distributienetbeheerders, de leveranciers die actief zijn op de gewestelijke markt en elke persoon die garanties van oorsprong voor het gas uit hernieuwbare energiebronnenkan kan krijgen, onderwerpen zich aan de controle ter plaatse uitgevoerd krachtens dit paragraaf, op straffe van een administratieve boete in de zin van artikel 48novies.

De regering kan het toepassingsgebied van dit paragraaf uitbreiden tot bepaalde categorieën gebruikers die zij bepaalt.

De lijst van de vaststellende beambten wordt door de Regering bepaald.

De Regering verstrekt deze beambten een document waaruit blijkt dat zij de hoedanigheid van vaststellende beambten bezitten. § 3. De Administratie kan in ieder geval, ambtshalve een controle ter plaatse uitvoeren van de telgegevens van elke persoon aan wie de Administratie groene certificaten kan afgeven.".

Art. 37.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48novies, luidend als volgt : "

Art. 48novies.Onverminderd de andere maatregelen waarin dit besluit voorziet, waaronder met name de algemene bevoegdheid van de CWaPE om toe te zien op en sancties op te leggen voor de naleving van de openbaredienstverplichtingen, kan de Administratie eisen dat elke natuurlijke of rechtspersoon die onder de toepassing van dit decreet valt, binnen een door haar vastgestelde termijn voldoet aan bepaalde bepalingen van de hoofdstukken VIII tot en met VIIIter of de uitvoeringsbesluiten ervan.

Indien de Administratie vaststelt dat de betrokken persoon na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn in gebreke blijft bij de naleving ervan, kan de Administratie een administratieve boete opleggen, waarvan zij het bedrag bepaalt. Dit mag niet minder dan 250 euro of meer dan 100 000 euro per dag zijn. De beslissing van de Administratie wordt genomen uiterlijk zes maanden na het verstrCIken van de termCIn die in het bevel bedoeld in het eerste lid is vastgesteld.".".

Art. 38.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48decies, luidend als volgt : "48decies. Alvorens een administratieve geldboete vast te stellen, stelt de Administratie de betrokkene hiervan per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis en nodigt zij hem uit haar een memorie met zijn verweermiddelen toe te zenden.

De zending bedoeld in het eerste lid moet dit artikel in zijn geheel reproduceren en de volgende gegevens bevatten: 1° de vermelding van elke in overweging genomen klacht;2° het bedrag van de voorgestelde boete;3° de plaatsen, dagen en uren gedurende welke het dossier kan worden geraadpleegd;4° de datum van het verhoor. Det memorie bedoeld in het eerste lid wordt binnen vijftien dagen na ontvangst van de zending bedoeld in het eerste lid per aangetekende brief aan de Administratie toegezonden.

Het verhoor vindt plaats ten vroegste vijfentwintig werkdagen na de zending bedoeld in het derde lid. De betrokkene kan zich laten bijstaan door een advocaat of door deskundigen van zijn keuze. De administratie stelt een proces-verbaal van het verhoor op en nodigt de betrokkene uit deze te ondertekenen, zo nodig na registratie van zijn of haar opmerkingen.

De Administratie stelt het bedrag van de administratieve geldboete vast bij een met redenen omklede beslissing en stelt de betrokkene daarvan in kennis binnen tien dagen na het verhoor of, indien geen verhoor plaatsvindt, binnen dertig dagen na de zending bedoeld in het eerste lid, per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Na deze termijn wordt zij geacht definitief af te zien van het opleggen van een geldboete op basis van de feiten waarvoor de betrokkene verantwoordelijk is, tenzij er nieuwe informatie beschikbaar is.".

Art. 39.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48undecies, luidend als volgt: " 48undecies. De kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve boete op te leggen, maakt melding van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen deze beslissing krachtens artikel 48quaterdecies, en van de termijn waarin dit beroep moet worden uitgeoefend.

Indien het bedrag van de boete per dag wordt vastgelegd, is het verschuldigd vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing. In dat geval wordt de boete opgelegd tot de datum waarop de betrokken persoon zich naar deze bevelen geschikt heeft.".

Art. 40.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48duodecies, luidend als volgt : " 48duodecies. De administratieve boete is betaalbaar binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve geldboete op te leggen.

De Administratie mag een door haar vastgesteld uitstel van betaling toestaan. Indien de betrokken persoon in gebreke blijft te betalen, wordt de administratieve boete bij dwangbevel ingevorderd. De Regering wijst de ambtenaren aan die de dwangbevelen moeten uitgeven en uitvoerbaar verklaren. Die worden kenbaar gemaakt bij deurwaardersexploot met een aanmaning om te betalen.".

Art. 41.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48terdecies, luidend als volgt : "

Art. 48terdecies.Er mag geen administratieve boete worden opgelegd aan een persoon die voor diezelfde feiten, het voorwerp was van strafrechtelijke vervolgingen op basis van artikel 47, en die, zonder onderscheid, zijn uitgelopen op een schuldigverklaring, een niet-vervolging of een vrijspraak.

De kennisgeving van de beslissing die het bedrag van de administratieve boete vastlegt, maakt een einde aan de strafvordering, desgevallend ingeleid op basis van artikel 47.".

Art. 42.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48quaterdecies, luidend als volgt : "

Art. 48quaterdecies.Binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Administratie om een administratieve boete op te leggen, kan beroep worden ingesteld bij de Minister van Energie, volgens de vormen en procedures die het Gerechtelijk Wetboek voorziet.

Het beroep bij de Minister van Energie is opschortend.".

Art 43. Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 48quinquiesdecies, luidend als volgt : "

Art. 48quinquiesdecies.Via dezelfde beslissing als deze waarvoor ze een administratieve boete oplegt, kan de Administratie het volledige of gedeeltelijke uitstel van de betaling van deze boete toekennen.

Het uitstel is slechts mogelijk indien de Administratie de betrokken persoon geen administratieve boete heeft opgelegd gedurende het jaar dat voorafgaat aan de tekortkoming die aanleiding gaf tot de administratieve boete waarvan het uitstel wordt overwogen.

Het uitstel geldt tijdens een proeftijd van een jaar. De proeftijd loopt vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing die de administratieve boete oplegt. Bij nieuwe inbreuk tijdens de proeftijd, die aanleiding geeft tot een nieuwe boete, beslist de Administratie of het uitstel al dan niet wordt ingetrokken.

De administratieve boete waarvan de betaling uitvoerbaar wordt ten gevolge van de intrekking van het uitstel, wordt zonder beperking gecumuleerd met de boete die uit hoofde van de nieuwe inbreuk wordt opgelegd.

Bij beroep tegen de beslissing van de Administratie, beschikt de Minister van Energie over dezelfde bevoegdheden inzake uitstel als de Administratie.". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 44.Vanaf de inwerkingtreding van dit decreet en met uitzondering van de arbeidsovereenkomsten en elk document betreffende de contractuele betrekkingen tussen de CWaPE en haar personeel, worden alle rechten en verplichtingen van de CWaPE, contractueel of niet-contractueel, die zijn ontstaan door de uitvoering van de aan het Waals Gewest overgedragen opdrachten, overgedragen aan het Waals Gewest, dat onmiddellijk wordt gesubrogeerd in de rechten van de CWaPE

Art. 45.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 31 januari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement 1247 (2018-2019) Nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 januari 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^