Decreet
gepubliceerd op 04 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

BELGISCHE SENAAT Eedaflegging van een vast lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed heeft de heer Jean-Louis Prignon, onderzoeksrechter te Lu Hij zal he

bron
wetgevende kamers - senaat
numac
1998020057
pub.
04/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WETGEVENDE KAMERS - SENAAT


BELGISCHE SENAAT Eedaflegging van een vast lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed heeft de heer Jean-Louis Prignon, onderzoeksrechter te Luik en plaatsvervangend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, op 4 november 1998 in handen van de voorzitter van de Senaat de eed afgelegd als vast lid van het Vast Comité.

Hij zal het mandaat van de heer Guy Collignon, ontslagnemend vast lid, beëindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^