Document - Btw
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han(...) Gemeente Hensies (vroeger Thulin) 3 percelen gr

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003110
pub.
17/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de btw, registratie en domeinen (Vervreemding onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Gemeente Hensies (vroeger Thulin) 3 percelen grond gelegen avenue du Saint-Homme, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd Hensies, derde afdeling, sectie B, nummers 354D3, 357B en 361C, voor een totale oppervlakte van 1 ha 23 a 8 ca.

Palend of gepaald hebbende aan de genoemde laan, aan de maatschappij MLDF, aan Crompot, Ghislain, aan Beriot, Etienne, aan André, Josette en André, Georges, aan het gebied van de O.C.M.W. en aan Buonomo-Godart, Natale.

Prijs : 15.500 euro, buiten de kosten.

Gewestplan : agrarisch gebied.

Eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Bergen, digue des Peupliers 71 (tel. : 0257-65 666, fax : 0257-97 359).

Personen van contact : Jean-Marie Duym, administratief assistent.

Michel Ricour, commissaris.

Verwijzing : 53039/2023.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^