Document - Fiscaliteit van 23 december 2014
gepubliceerd op 20 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende toekenning van bijkomende bevoegdheden aan het Controlecentrum Grote Ondernemingen en het Controlecentrum Eupen van de Algemene Administratie van de F

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003016
pub.
20/01/2015
prom.
23/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2014. - Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende toekenning van bijkomende bevoegdheden aan het Controlecentrum Grote Ondernemingen en het Controlecentrum Eupen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën


De Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën : - van de buitendiensten van de fiscale administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën, - de diensten van de Administratie van de thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op de beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 17 december 2009 ter oprichting van het Controlecentrum Grote Ondernemingen, Beslist :

Artikel 1.Het Controlecentrum Grote Ondernemingen is naast haar reeds bestaande bevoegdheden eveneens en exclusief (met uitzondering van de bijkomende bevoegdheid van het CC Eupen zoals vermeld in artikel 2 hierna) bevoegd voor : - de uitvoering van de federale wetgeving inzake diverse taksen (Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, Boek IIbis en Boek III van het Wetboek der successierechten, dit laatste Boek voor wat betreft de taksen verschuldigd tot 31 december 2010) met uitzondering van de bepalingen betreffende hun inning en invordering; - de uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de Tax Shelter bedoeld in artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 2.Het controlecentrum Eupen wordt, voor de gemeenten die onder haar bevoegdheid ressorteren, met name de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbag, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith, naast haar reeds bestaande bevoegdheden eveneens bevoegd voor : - de uitvoering van de federale wetgeving inzake diverse taksen (Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, Boek IIbis en Boek III van het Wetboek der successierechten, dit laatste Boek voor wat betreft de taksen verschuldigd tot 31 december 2010) met uitzondering van de bepalingen betreffende hun inning en invordering; - de uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de Tax Shelter bedoeld in artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 3.Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 23 december 2014.

H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^