Document - Fiscaliteit
gepubliceerd op 01 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de H. Wets, Benoît M.P.J.E.B., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 21 september 2013.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003248
pub.
01/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de H. Wets, Benoît M.P.J.E.B., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 21 september 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^