Document - Fiscaliteit
gepubliceerd op 22 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoorzelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwart

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018014823
pub.
22/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014823

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen.

Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoorzelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2019 De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet ten laatste op 20 december 2018 worden gedaan (behalve voor de vennootschappen wier boekjaar waarin de inkomsten zijn behaald, niet met het kalenderjaar samenvalt).

Daar er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen betalingsopdracht en de uitvoering ervan, is het aanbevolen niet te wachten tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Voor alle inlichtingen in verband met de bedoelde belastingplichtigen (natuurlijke personen en vennootschappen), de voordelen die de voorafbetalingen meebrengen en de voor het verrichten van de voorafbetalingen in acht te nemen modaliteiten, gelieve het bericht betreffende de voorafbetalingen te raadplegen dat in het Belgische Staatsblad van 9 april 2018 is gepubliceerd.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^